Wie zijn wij

Het is feest in 2019
Wij vierden ons 30-jarig Jubileum met een concert in Hellendoorn

Vrijdag 11 oktober 2019 gaf Vocal Devotion samen met het Jongenskoor Dalfsen haar jubileumconcert in de Protestantse kerk ’n Oalen Griezen in Hellendoorn.

Het concert had als titel “All creatures lift up your voice and sing”.
Heldere jongensstemmen zongen in afwisseling met het vierstemmige Vocal Devotion prachtige Engelse koormuziek: een keur aan koorwerken, anthems en hymnes.

Vele toehoorders hebben een genoeglijke avond gehad tijdens dit jubileumconcert!

Onze volgende concerten:

“A Festival of Lessons and Carols” op 22 december en 26 december 2019

Vocal Devotion zet de meer dan 100 jaar oude traditie van Lessons and Carols voort. Begonnen in 1918 in Cambridge heeft de dienst met afwisselend advents- en  kerstliederen én lezingen mensen getrokken naar de kerken en kathedralen over de hele wereld.

Mensen staan er voor in de rij en genieten van de prachtige melodieën. Meezingen en vooral luisteren: naar de teksten, naar de koorzang die je meeneemt en raakt tot in het diepst van je ziel.

Alle belangrijke 20-eeuwse componisten schreven Carols, soms nieuwe, maar ook vaak – heel Engels – bewerkingen van oude melodieën en teksten. Het grote succes van de “Nine Lessons and Carols” heeft het koor van King’s College tot het boegbeeld van de Engelse koormuziek gemaakt. Het is een levende traditie geworden tot op de dag van vandaag en Vocal Devotion zet deze traditie in onze omgeving voort. Ze doet dat inmiddels voor de 31e keer.

Vocal Devotion begint de “Lessons and Carols” met de hymne “Once in Royal Davids city”. Negen korte lezingen, in het Nederlands, uit het Oude- en Nieuwe Testament worden verzorgd door lezers oplopend in leeftijd. Eén schriftlezing zal in het dialect gelezen worden. De lezingen worden afgewisseld met Carols, hymnes en koorwerken, waarbij diverse keren door de aanwezigen meegezongen kan worden.

De muzikale leiding is in handen van Mourik Jan Heupink.
Henk Linker bespeelt het orgel.

Wanneer ?
Zondag 22 december 16:00 uur, R.K. kerk St. Jan de Doper, Wierden
Tweede kerstdag, 10:30 uur ‘n Oalen Griezen, Hellendoorn
Vrije toegang, Collecte bij de uitgang

U komt toch ook?

Vocal Devotion:
een ensemble met veel tradities, zeker als het om zingen en reizen gaat!

Het ensemble is in 1989 opgericht door Folgert Zwaving en enkele andere mensen die zich willen bezighouden met Engelse koormuziek / kerkmuziek. Al 30 jaar lang, in de kerk ‘n Oalen Griezen te Hellendoorn, klinken de “Lessons and Carols” ’s morgens op Tweede Kerstdag.

En ook al 30 jaar lang, op een zondagmiddag in april of in oktober, is de Vrije Evangelische Kerk in Nijverdal de plek waar het ensemble onder de bekende titel “Songs of Praise” samen met een grote schare liefhebbers van Engelse kerkmuziek, geniet van het zingen van die mooie anthems en hymnes uit de historie van het Verenigd Koninkrijk.

Een derde traditie vindt altijd plaats in een jubileumjaar. In samenwerking met een reisorganisatie kiest het ensemble een paar mooie kathedralen in Engeland uit om daar, gedurende een meerdaagse reis, enkele lunchconcerten te verzorgen.

In 1999, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, voert Vocal Devotion samen met dirigent Folgert Zwaving een A Capella programma uit in de kathedraal van Canterbury. Jaren later geeft zijn inspirerende opvolgster, dirigente Joan Jonkman leiding aan Vocal Devotion tijdens een indrukwekkend optreden in de machtige kathedraal van Winchester. Ook werken we mee aan een kerkdienst in het plaatsje Shoreham by Sea.
In 2014 gaan we ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum naar Oxford en Cambridge, waar we o.a. in de beroemde Christchurch Cathedral zingen o.l.v. dirigente Jeanet Bosch. We geven een lunchconcert in de Christ Church Cathedral in Oxford, één van de mooiste collegegebouwen in Oxford. In het plaatsje Ely, bekend van ‘t Oliver Cromwell House,
zingen we een aantal nummers in de prachtige Ely Cathedral.
Dit jaar, in de maand mei, vieren we het 30-jarig jubileum met een reis naar Coventry, waar we o.l.v. onze huidige dirigent Mourik Jan Heupink o.a. zingen in the Holy Trinity Church.

Gedurende de 30 jaar van het bestaan bouwt Vocal Devotion een traditie op in het verlenen van medewerking aan vele kerkdiensten in de regio. Vermeldenswaard daarbij is het traditionele optreden in ‘n Oalen Griezen tijdens de jaarlijkse 4 mei herdenkingsdienst, voorafgaand aan de stille tocht. Op diverse plaatsen geeft Vocal Devotion concerten en werkt zij mee aan kerkdiensten zoals in Sleen, Haren, Holten, Rijssen, Raalte, Lochem en Vaassen. Ook werkt zij mee aan diverse radio-opnames voor het programma “Te Deum Laudamus”

Momenteel bestaat “Vocal Devotion” uit 20 leden. De koorleden komen uit Hellendoorn, Nijverdal, Rijssen, Heino en Geesteren.

NB Volg ons ook op https://www.facebook.com/vocaldevotionhellendoorn