Nieuwe leden

Hebt u interesse om bij ons koor te komen zingen?
Neem dan contact op met onze secretaris.

Voordat een aspirant-lid wordt uitgenodigd worden de leden geïnformeerd. Zij kunnen binnen een week bezwaar aantekenen bij één van de bestuursleden. Het bestuur beslist uiteindelijk of de procedure wordt gestart of niet.      

Procedure nieuwe leden

  1. Voordat een aspirant lid als lid wordt toegelaten wordt  hij/ zij verzocht een maand mee te zingen in het koor.
  2. Aan het eind van deze maand  vindt er een stemtest plaats door de dirigent in aanwezigheid van  een bestuurslid.
  3. Op basis van deze test beslist het bestuur of het aspirant lid kan worden toegelaten.
  4. De leden worden op de hoogte gesteld dat de desbetreffende persoon de stemtest met goed gevolg heeft afgelegd en in principe toegelaten kan worden.
  5. Als het aspirant-lid is aangenomen kan het zijn dat hij/ zij tijdelijk op een wachtlijst wordt geplaatst omdat dit voor een evenwichtige koorbalans noodzakelijk is. Zodra er een geschikte plaats vrijkomt krijgt het aspirant-lid bericht  van het bestuur en kan hij/ zij officieel lid worden.